Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα της ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ Α.Ε.

Η Βιτουμίνα Α.Ε. Ιδρύθηκε το 1975 με σκοπό την παραγωγή και εμπορία ασφαλτικών χημικών προϊόντων, ιδιαίτερα αδιάβροχων μονωτικών προϊόντων και ασφαλτικών προϊόντων οδοποιίας.
 
Από τον Οκτώβριο του 1999 η εταιρεία έχει λάβει την ΑΔΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Α ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, η οποία της επιτρέπει να εισάγει, να αποθηκεύει, να εμπορεύεται, να διανέμει και να εξάγει καύσιμα.


Από το 2009, υπό νέα ιδιοκτησία και διοίκηση, η Βιτουμίνα Α.Ε. έχει επιτυχώς εδραιωθεί στις διεθνείς αγορές εμπορίας πετρελαίου και παραγώγων πετρελαίου.

 

Από το 2013, η Βιτουμίνα Α.Ε. είναι ο Επίσημος Διανομέας των λιπσντικών της PRISTA OIL στην Ελλάδα, εμπορευόμενη όλους τους τύπους λιπαντικών και γράσων οχημάτων, βιομηχανίας και ναυτιλίας.

 

 
Εντός του πρώτου τρίμηνο του 2014 η Βιτουμίνα Α.Ε. θα λάβει την ΑΔΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Β1 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ και την ΆΔΕΙΑ ΤΥΠΟΥ Γ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ.